Today: April 18, 2024 1:57 pm ishbtmail@gmail.com

List of Previous Office Bearers of ISHBT

(Since the Society Inaugurated on 17th December, 1959 at Bombay)

Year President Vice-President Secretary
1960 CR Das Gupta JG Parekh Sonu Vyas
1961 J G Parekh JB Chatterjea Sonu Vyas
1962 JB Chatterjea SJ Baker Sonu Vyas
1963 JB Chatterjea SJ Baker Sharad kumar
1964 SJ Baker KM Shah Sharad kumar
1965 SJ Baker KM Shah Sharad kumar
1966 KM Shah Sushila Swarup Mitra Sharad kumar
1967 KM Shah Sushila Swarup Mitra Sharad kumar
1968 Sharad Kumar AS Parande RS Sharma
1969 Sharad Kumar MK Sandozl RS Sharma
1970 MK Sandozi KV Krishnadas RS Sharma
1971 MK Sandozi KV Krishnadas RS Sharma
1972 Sushila Swarup Mitra KV Krishnadas HM Bhatia
1973 JC Patel KV Krishnadas A Manglik
1974 JC Patel KV Krishnadas A Manglik
1975 KV Krishnadas RN Ray AK Saraya
1976 KV Krishnadas RN Ray AK Saraya
1977 NN Sen HM Bhatia AK Saraya
1978 NN Sen HM Bhatia SK Sood
1979 HM Bhatia PK Sukumaran SK Sood
1980 HM Bhatia OP Gupta BC Mehta
1981 HM Bhatia AJ Baxi BC Mehta
1982 RN Ray AJ Baxi BC Mehta
1983 RN Ray AK Basu BC Mehta
1984 AK Basu JS Paul BC Mehta
1985 RN Dutta JV Undevia BC Mehta
1986 JS Paul AJ Desai BC Mehta
1987 BC Mehta AJ Desai SH Advani
1988 GV Talvalkar DM Chauhan SH Advani
1989 SK Sood HL Aroa DM Chauhan
1990 Malti Sathe MB Agarwal DM Chauhan
1991 B Dube PM Shah DM Chauhan
1992 B Dube PM Shah DM Chauhan
1993 PM Shah Manorama Bhargava MR Lokeshwar
1994 Manorama Bhargava SH Advani MR Lokeshwar
1995 SH Advani Dipika Mohanty MR Lokeshwar
1996 Dipika Mohanty VP Choudhury MR Lokeshwar
1997 MR Lokeswar DG Mehta SK Bichile
1998 PG Mehta ZS Bharucha SK Bichile
1999 ZS Bharucha R. Gopal SK Bichile
2000 VP Chaudhary R Manchanda SK Bichile
2001 R. Gopal PS Dhot SK Bichile
2002 P Kurkure H Malhotra PM Parikh
2003 P.S. Dhot ---- PM Parikh
2004 Sumitra Dash Velu Nair PM Parikh
2005 Nishi Madan PM Parikh HP Pati (adhoc)
2006 K Ghosh Tejinder Singh HP Pati
2007 Velu Nair Rajat Kumar HP Pati
2008 Tejinder Singh Rajat Kumar HP Pati
2009 MB Agarwal DK Mishra HP Pati
2010 R Saxena RK Jena HP Pati
2011 DK Mishra RK Jena HP Pati
2012 R Manchanda U Rusia HP Pati (adhoc)
2013 Subhash Varma HP Pati M Mahapatra
2014 PK Gogoi Shanaz Khodaiji M Mahapatra
2015 TK Dutta ----- M Mahapatra
2016 AK Tripathi Neelam Varma
2017 Malay Ghosh JM Khunger M Mahapatra
2018 Neelam Varma Alok Srivastava M Mahapatra
2019 R.K.Jena M Mahapatra M Bhattacharya
2020 Alok Srivastava Rakhee Kar M Bhattacharya
2021 Alok Srivastava Rakhee Kar M Bhattacharya
2022 H.P.Pati Rakhee Kar M Bhattacharya